środa, 13 lipca 2016

KIEDY PAMIĘĆ LUDZKA ZAWODZI CZ.3


Dalszy rejestr publikacji poświęconych głównie problematyce wychowania w ogóle, a wychowaniu morskim w szczególności - w oparciu o konkretne doświadczenia szkolne. Pomijam drobniejsze informacje, które ukazały się z moimi inicjałami /PS/ w wielu czasopismach o zasięgu ogólnopolskim.


Śliwko P. “Pasja tworzenia i wychowania przez sztukę”, “Oświata i Wychowanie” nr 2/321/ 1974 rok.


Śliwko P. “Tryptyk o morskiej edukacji”, “Oświata i Wychowanie” nr 18/1983 rok.

Śliwko P. “Uwzględnienie akceleracji podstawą konstrukcji projektu programu szkoły dziesięcioletniej”, “Oświata i Wychowanie’ nr 8/369/,rok 1976.


Śliwko P. “Wiatr od morza i wychowanie”nr 4/470/, rok 1981.


Frenkel Józef - “Gospodarz szkoły “słońcem malowanej”, “Oświata i Wychowanie” nr 3 /448/ rok 1980. Artykuł poprzedza krótki komentarz redakcyjny /cytuję/ :”Reportaż Józefa Frenkla dotyczący działalności dydaktycznej a zwłaszcza wychowawczej, jednej ze szkół podstawowych w Bolesławcu, której dyrektorem jest długoletni /nasz/ korespondent, członek Rady Redakcyjnej naszego czasopisma, członek Krajowej Rady Postępu Pedagogicznego - Paweł ŚLIWKO”.

Paweł Śliwko - “Nauczycielska identyfikacja ze szkołą gminną. Jak we Wrocławskiem rozwiązuje się problem dowożenia dzieci ? / … /”, “Wychowanie” nr 20/21 rok 1973.

Paweł Śliwko - Z refleksji praktyka. O politechnizacji dobrze i źle”. “Wychowanie” nr 1,rok 1973.

Paweł Śliwko - “Praca dyrektora szkoły. Teoria i praktyka zarządzania. Stosunki międzyludzkie a efektywność pracy. Zasady kierowania szkołą. Psychologia o relacji : podwładny - przełożony. Postęp pedagogiczny i atmosfera pracy.” “Oświata i Wychowanie” nr 21 /361/ rok 1975.


Paweł Śliwko - “Kult przeciętności a losy współczesnego Janka Muzykanta. Przepisy szkolne o pracy z uczniem wybitnie zdolnym. Sito gubi diamenty. Doświadczenia bolesławieckich nauczycieli. Trudna decyzja : wybór zawodu. Progi, bariery, pułapki. Pedagogizacja rodziców. Garść uwag, propozycji i wniosków.””Wychowanie” nr 20/21 /297-298/, rok 1972.

Paweł Śliwko - “Z refleksji praktyka. Skarbiec Neptuna i wychowanie”. “Wychowanie” nr 10/308/. Rok 1973.

Paweł Śliwko - “Z refleksji praktyka. Dlaczego nie mamy programów pracy wychowawczej?” 

“Wychowanie” nr 15/292/, rok 1972.

Paweł Śliwko - “Jak zorganizowaliśmy w Bolesławcu szkołę - muzeum. - Konserwatyzm pedagogiczny w środkach masowego przekazu i wśród części nauczycieli nie jest iluzją. - Potrzeba zrozumienia różnorodnych motywów rzeczywistego nowatorstwa. - Rejestr problemów do rozwiązania. “Oświata i Wychowanie” nr 21 /445/ , rok 1979.


Paweł Śliwko - “Z refleksji praktyka. Pionierzy i komsomolcy w szkole”. “Wychowanie” nr 8 /306/, rok 1973.

Paweł śliwko - Z refleksji praktyka. “Jak uczyć bez “dwójek”?””Wychowanie” nr 6 /304/, rok

1973.

Paweł Śliwko - Z refleksji praktyka. “Dzieci zdolne - sprawa otwarta i … zaniedbana|”. “Wychowanie” nr 5 /282/, rok 1972.

Paweł Śliwko - Z refleksji praktyka. “Kiedy znów się spotkamy …” “Wychowanie” nr 4 /302/,

rok 1973.

Paweł Śliwko - “Patriotyzm, internacjonalizm i sprawy Niemiec”. “Wychowanie” nr 11 /225/, rok 1969.

Paweł Śliwko - “Regionalizm w pracy wychowawczej szkoły. O programowaniu elementów systemu wychowawczego szkoły - praktycznie. Kult dydaktyki i konsekwencje. Krytyka styku : teoria - praktyka. Podręczniki wciąż niedoskonałe. Pedagogizacja rodziców - slogany i rzeczywistość.” “Wychowanie” nr 20/21. Rok 1970.


Paweł Śliwko - “Ocenianie pracy ucznia w zakresie rysunku”. Opublikowane fragmenty odczytu pedagogicznego w wydawnictwie maszynowym Kuratorium Województwa we Wrocławiu w tomie zatytułowanym :”Fragmenty odczytów pedagogicznych z lat 1961-1963,

rok wydania 1964.

Paweł Śliwko - “Przyjaźń z”wilkami morskimi”. Biuletyn Informacyjny Polskie Linie Oceaniczne Gdynia, nr 137, lipiec 1968 r.

Paweł Śliwko - “40 lat rzemiosła w Bolesławcu i Lwówku Śląskim”, wydawnictwo broszurowe Cechu Rzemiosł Różnych w Bolesławcu i Bolesławieckiego Towarzystwa Kulturalnego. Rok 1986, str.24.

Paweł Śliwko - “40 lat Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Warcie Bolesławieckiej”, Bolesławiec 1987 r., wydanie broszurowe, s.24.

Paweł Śliwko - “Uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu imienia Jana Matejki”.”Wychowanie techniczne w szkole. Wkładka “Plastyka w szkole”, nr 5,rok 1961.

Paweł Śliwko - “Lekcja na wystawie”. Artykuł nadesłany na konkurs, wydrukowany w nr 4, rok 1961, czasopisma “Wychowanie techniczne w szkole”, wkładka “Plastyka w szkole”.

Paweł Śliwko - “Galeria sztuki w życiu szkoły”. Wkładka do “Wychowania technicznego w szkole”- “Plastyka w szkole” nr 7, rok 1976.

Paweł Śliwko - “Ocenianie pracy ucznia”. Wkładka “Plastyka w szkole” nr 8 /13/ rok 1962.

/ r / Recenzje z czasopism pedagogicznych, wśród nich uwagi o moim artykule opublikowanym w “Wychowaniu” nr 21/1962. Ocena pracy organizacji dziecięcych na konkretnych przykładach. “Życie szkoły” nr 2, rok 1963.

Paweł Śliwko - “Tablice z flaneli i płótna”. Życie szkoły” nr 5/1963/. Opis praktycznych doświad czeń szkolnych w bolesławieckiej “czwórce”.

Paweł Śliwko - “Z dziejów Bolesławca”. Artykuł do katalogu Okręgowej Wystawy Filatelistycznej w Bolesławcu 16-24.04.1977.

Z.Szczepański, P.Śliwko. - “Rok pierwszy”. Wyd. Towarzystwo Miłośników Bolesławca, rok 1981. Syntetyczna wiedza o prapoczątkach odbudowy spalonego w blisko 70 procentach miasta.

Paweł Śliwko - “Dorobek XX-lecia”.”Miejsca krótkich spacerów”.”Dalsze wycieczki z Bolesławca”. Pierwszy folder informacyjno - turystyczny wydany po wonie w grodzie nad Bobrem. Obok mojego tekstu zmieścił informację miejscowego architekta Janusza Bachmińskiego pt.”Historia miasta”. Trzecim współtwórcą wydawnictwa był artysta Mieczysław Żołądź.


Lesław Kasprzycki - “Związki Bolesławca z morzem”. Interesujący artykuł autora, który żywo angażował się w życie kulturalne szkoły, przekazał też do “Galerii Malarstwa” im. Tibora Csorby kilkanaście obrazów olejnych własnego autorstwa.


Lesław Kasprzycki - “Człowiek wielu zainteresowań i sukcesów. Rozmowa z Pawłem Śliwko.”- “Rocznik Bolesławiecki” 2014. Dwa artykuły ukazały się w tym samym roczniku.


Synteza niektórych doświadczeń życiowych i ciekawszych wydarzeń biograficznych. Autor należał do kręgu zasłużonych sponsorów i mecenasów /pełnił w w tym czasie funkcję dyrektora Bolesławieckiego Ośrodka Kultury/.