środa, 18 maja 2016

KIEDY LUDZKA PAMIĘĆ ZAWODZI …


W odległej przeszłości myślałem - stawiając pierwsze chwiejne kroki jako piszący do lokalnej prasy dziennikarz nazywany wówczas “korespondentem”, że mam przed sobą dużo czasu na uporządkowanie treści drukowanych artykułów, które wycinałem i chowałem w skoroszytach. Dużo z nich /niestety - nie wszystkie/ przetrwało próbę czasu i mogę do nich z pewnym rozrzewnieniem powracać jak do treści autentycznej kroniki dawnych czasów. Nie wszystkie artykuły mogę jednak odszukać, a szkoda.


Postanowiłem wybrać i opublikować w internecie te najważniejsze, łączące się głównie z oświatą i edukacją młodego pokolenia, bo w końcu to stanowiło kanwę i treść mojego długiego i bogatego w wydarzenia życia pedagogicznego. Może komuś przydadzą się choćby niektóre moje przemyślenia. Nie szukam rozgłosu czy taniej satysfakcji, dziś są to dla mnie wartości wtórne, mało ważne. Paradoksalnie - w porządkowaniu wydrukowanych treści pomogła mi praca magisterska uczennicy i absolwentki “mojej” dawnej szkoły, bolesławieckiej “Ósemki”, Agnieszki Szulc - Jednoróg, która w swoje pedagogiczne dzieło włożyła dużo trudu i serca. Gratulowałem p. Agnieszce pięknego efektu pracy, czynię to jeszcze raz, bo młoda nauczycielka stanęła na wysokości zadania tworząc przebogatą biografię znanej kiedyś w całej Polsce szkoły otwartej na świat.


Zacznę jednak od udokumentowanego rejestru moich artykułów drukowanych głównie w ‘Gazecie Robotniczej” /Wrocław/ i “Oświacie i Wychowaniu” /Warszawa/ oraz czasopismach Wybrzeża. Jeszcze raz zastrzegam - nie jest to rejestr kompletny.

Śliwko P. ‘Bałtycka przygoda pod żaglami “Bieszczad”, “Gazeta Robotnicza” nr 229, 01.10.1986.

Śliwko P. ‘Barwy przyjaźni. Orientalna herbaciarnia w szkole”, “Gazeta Robotnicza” nr 113, 16.05.1988.

Śliwko P. ‘Dar absolwenta szkoły. Wzbogacą galerię malarstwa współczesnego,” “Gazeta Robotnicza” nr 223, 24.09.1987.

Śliwko P. “Dar Przewodniczącego Rady Państwa. Kolekcja wojskowych oznaczeń dla bolesławieckiej Izby Pamięci Narodowej”. “Gazeta Robotnicza”, maj 1975.

Śliwko P. “Jeleniogórski turniej wiedzy o morzu”. ‘Gazeta Robotnicza” nr 102, 8-9.o5.1979.

Śliwko P. “Konsul NRD gościł u bolesławieckich uczniów”, “Gazeta Robotnicza” nr 268, 20.11. 1989.

Śliwko P. “Konsul ZSRR w bolesławieckiej “8”. Fotografie z dedykacją od Michaiła Gorbaczowa”. “Gazeta Robotnicza” nr 231, 5.10.1989.

Śliwko P. “Kotwica już w Bolesławcu”. “Słowo Polskie” nr 266, 21.12.1983.

Śliwko P. “Książeczka mieszkaniowa i nagrody dla uczniów. Marynarski mecenat”. “Gazeta Robotnicza nr 79. o6.04.1988.

Śliwko P. “Lekcja patriotyzmu”. “Gazeta Robotnicza” nr 228. 16.10.1975.

Śliwko P. “M/s Wineta” płynie do Afryki. Wielki rejs młodziutkiej Eli”. “Gazeta Robotnicza” nr 86, 15.04.1976.

Śliwko P. “Mam swego mistrza”. “Motywy” nr 1. 07.01.1979.

Śliwko P. “Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla bolesławieckiej szkoły nr 8.” “Słowo Polskie” nr 81. 09.04.1975.

Śliwko P. “Morze w … Bolesławcu”, “Karkonosze” nr 8, sierpień 1983, s.2


Śliwko P.”Na pamiątkę portret z dedykacją. Osobisty list K. Waldheima do szkoły nr 8 w Bolesławcu.

Śliwko P.”Nagroda miasta Vac. Plener nad modrym Dunajem.” “Gazeta Robotnicza” nr 174, 01.08.1978.

Śliwko P. “Niecodzienna przygoda bolesławieckiej młodzieży. Rządowym samolotem na spotkanie z ministrami. “Gazeta Robotnicza”, nr 266, 14.11.1990.

Śliwko P. “O wychowaniu estetycznym w szkole podstawowej”, red. I. Słońska, Warszawa 1966.

Śliwko P. “Obrazy I. Krzywińskiej dla galerii w tysiąclatce”, “Gazeta Robotnicza” nr 20, 24.01.1985.

Śliwko P. “Order Uśmiechu” dla Kurta Waldheima”. “Gazeta Robotnicza” nr 67, 26.03.1979.

Śliwko P. “Ósemka z Bolesławca wygrała turniej wiedzy o morzu”. Gazeta Robotnicza nr 121.”

Śliwko P. “Pod żaglami “Iskry”. Morska przygoda jungów z “8”. “Gazeta Robotnicza” nr 147.

Śliwko P. “Popiersie E. Thaelmanna i tablica pamiątkowa w bolesławieckiej “ósemce”. Gazeta Robotnicza, nr 92, 19-20.01.1986.

Śliwko P. “Przekazanie urny z ziemią z pól bitewnych”, Gazeta Robotnicza”, grudzień 1975.

Śliwko P. “Przygoda w tropiku. Taki rejs nie zdarza się co dzień”. ‘Gazeta Robotnicza” nr 169, 27.07.1976.

Śliwko P. “Przyjacielskie kontakty z Pirną”, “Gazeta Robotnicza” nr 276,26.11.1986.

Śliwko P. “Raport o wychowaniu dla pokoju”, “Gazeta Robotnicza” nr 218, 27.09.1979.

Śliwko P. “Rosną zbiory “Ósemki”. Flaga ONZ w bolesławieckiej szkole”.”Gazeta Robotnicza”, nr 74, 1.04.1980. 

Śliwko P. “Sala przyjaźni polsko-jugosławiańskiej”, “Gazeta Robotnicza” nr 30, 05.02.1990.

Śliwko P. “Serdeczne kontakty młodzieży z marynarzami”. “Słowo Polskie” nr 143, 18.06.1974.

Śliwko P. “Serdeczne więzi”, “Za Wolność i Lud”, nr 29, 16.07.1977.

Śliwko Paweł “Sesja o wychowaniu internacjonalistycznym”. “Słowo Polskie” nr 270, 27.12.1983.

Śliwko P. “Uczyć się morza w ...Bolesławcu”. “Słowo Polskie” nr 205, 10.10.1983.

Śliwko P. “Vademecum wychowania dziecka”. “Słowo Polskie”.


Śliwko P. “W Bolesławcu. W hołdzie Korczakowi i Jordanowi”. “Gazeta Robotnicza”, 12.09.19978.

Śliwko P. “W bolesławieckiej “8”. Wizyta warszawskich Kleeberczyków.” “Gazeta Robotnicza” nr 171, o1’09.1981.

Śliwko P. “W maju III Sejmik Morski”, “Gazeta Robotnicza” nr 303, 31.12.1988.

Śliwko P. “W Tysiąclatce. Pomnik żołnierza obrońcy dziecka. Sala “Białych Orłów”. “Gazeta Robotnicza”nr 121, 28.05.1976.

Śliwko P. ‘Winetą do Afryki”. “Gazeta Robootnicza” nr 239, 19.10.1987.

Śliwko P. “Wychować przez sztukę”, “Gazeta Robotnicza” nr 229, 11.10.1979.

Śliwko P. “Wychowanie morskie w programie pracy dydaktyczno- wychowawczej.” Wojewódzka Sesja Postępu Pedagogicznego. Bolesławiec, 18.12.1987.

Śliwko P. ‘Wychowanie morskie w Szkole Podstawowej Nr 8 w Bolesławcu. Materiały z Wojewódzkiej Sesji Postępu Pedagogicznego w Bolesławcu. 6 - 7.06.1984.


Śliwko P. “Wyróżnienie szkoły. Medal z Helu dla bolesławieckiej “8”.”Słowo Polskie” nr 116, 17.05.1984.

Śliwko P. ‘Z kroniki bliźniaczych szkół. Przyjaźń, słońcem malowana … “Żołnierz Ludu” nr 22, 21-22.02.1985.

Śliwko P. “Z piastowskim Białym Orłem.Na spotkanie z kronikarzami żywych dziejów. “Za Wolność i Lud” ,nr 2, czerwiec 1978.

Śliwko P. “Z życia ZBoWiD”. “Słowo Polskie”, nr 120, 27.05.1975.

Śliwko P. “Zaprosiła nas pani minister”, “Gazeta Robotnicza”, 25.10.1984.

Śliwko P. “Zlot Kleeberczyków w Bolesławcu,” Kurier Polski, nr 65, 02.04.1981.

Święcicki W. “O morzu pod Karkonoszami”. “Wieczór Wybrzeża”, 23.05.1978.

U.Z. “Miła uroczystość w bolesławieckiej ósemce. Dalsze patronaty nad statkami PLO”. “Gazeta Robotnicza” nr 18, 24.01.1980. 

W Bolesławcu nad Bobrem. Szkolna galeria malarstwa. “Kurier Polski” nr 272, 17.12.1976.

W M Adres: Bolesławiec, ul.Słowackiego 2. “Żołnierz Polski” nr 22, 30.05.1976.

W.M. ‘Poznajemy przeszłość - dla przyszłości”. “Żołnierz Polski” nr 4, 23.01.1977.

W.M. “Nowe ekspozycje - ciekawe imprezy.” “Żołnierz Polski” nr 5, 30.01.1977.